กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอำนาจเจริญ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิงญานิศา กะทุทา ม.2/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ จ. อุบลราชธานี โดยมีคุณครูจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ และคุณครูนคร วุฒิเสลา ครูผู้ฝึกสอนดูแล

โพสต์11 พ.ย. 2558 18:50โดยอภัย สายสมุทร   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2560 08:43 โดย นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ ]
ą
นางสาววันวิสา ภาระวงษ์,
16 ส.ค. 2560 08:37
ą
นางสาววันวิสา ภาระวงษ์,
16 ส.ค. 2560 08:37
ą
นางสาววันวิสา ภาระวงษ์,
16 ส.ค. 2560 08:37
Comments