โครงการสอบวัดความรู้ทางศิลปะ ครั้งที่ 2

โพสต์24 ก.พ. 2557 18:40โดยอภัย สายสมุทร   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2558 22:03 ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนอำนาจเจริญ  ได้จัดการสอบวัดความรู้ทางศิลปะ ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2558  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและเป็นการวัดความรู้ทางศิลปะ 

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนการสอบวัดความสามารถวิชาศิลปะ ปี 2558
http://www.anc.ac.th/2015/09/blog-post_96.html
Comments