กิจกรรมล่าสุดของไซต์

5 ม.ค. 2561 23:16 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ สร้าง สาระทัศนศิลป์
5 ม.ค. 2561 23:15 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ สร้าง สาระทัศนศิลป์
5 ม.ค. 2561 23:13 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แก้ไข สาระทัศนศิลป์
5 ม.ค. 2561 23:11 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ สร้าง สาระทัศนศิลป์
5 ม.ค. 2561 23:07 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แก้ไข บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
23 ส.ค. 2560 05:26 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แนบ pic1359096813 (1).jpg กับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
23 ส.ค. 2560 05:07 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แก้ไข ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
23 ส.ค. 2560 05:05 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ สร้าง สาขาทัศนศิลป์
22 ส.ค. 2560 23:51 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แก้ไข ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
22 ส.ค. 2560 23:50 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แก้ไข ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
22 ส.ค. 2560 23:50 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แก้ไข ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
22 ส.ค. 2560 23:49 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แก้ไข ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
22 ส.ค. 2560 23:47 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แก้ไข ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
22 ส.ค. 2560 21:36 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แก้ไข บุคลากร
16 ส.ค. 2560 11:32 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แก้ไข สรุปผลงานประจำปีการศึกษา
16 ส.ค. 2560 08:57 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แก้ไข ตารางสอนครู
16 ส.ค. 2560 08:49 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แก้ไข สรุปผลงานประจำปีการศึกษา
16 ส.ค. 2560 08:43 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แก้ไข กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอำนาจเจริญ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิงญานิศา กะทุทา ม.2/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ จ. อุบลราชธานี โดยมีคุณครูจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ และคุณครูนคร วุฒิเสลา ครูผู้ฝึกสอนดูแล
16 ส.ค. 2560 08:43 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แก้ไข โรงเรียนอำนาจเจริญ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิงญานิศา กะทุทา ม.2/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ จ. อุบลราชธานี โดยมีคุณครูจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ และคุณครูนคร วุฒิเสลา ครูผู้ฝึกสอนดูแล
16 ส.ค. 2560 08:37 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แนบ 20800210_1264079287035477_8239348476629481395_n.jpg กับ การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
16 ส.ค. 2560 08:37 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แนบ 20800002_1264079343702138_7112110602637791128_n.jpg กับ การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
16 ส.ค. 2560 08:37 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แนบ 20799854_1264079333702139_4414955071815416154_n.jpg กับ การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
16 ส.ค. 2560 08:31 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แก้ไข รูปภาพ
16 ส.ค. 2560 08:29 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แนบ 16707497_1096901203753287_3848301727632092626_o.jpg กับ รูปภาพ
16 ส.ค. 2560 08:27 นางสาววันวิสา ภาระวงษ์ แนบ IMG_8343.JPG กับ รูปภาพ