พิธีเปิดงานประเพณีฮีตสิบสอง

และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ 2564

วงโปงลางมูนมังมิ่งมงคล

ร่วมแสดงงานประเพณียักษ์คุ

งานวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดอำนาจเจริญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอำนาจเจริญ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิงญานิศา กะทุทา ม.2/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ จ. อุบลราชธานี โดยมีคุณครูจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ และคุณครูนคร วุฒิเสลา ครูผู้ฝึกสอนดูแล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอำนาจเจริญ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิงญานิศา กะทุทา ม.2/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ จ. อุบลราชธานี โดยมีคุณครูจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ และคุณครูนคร วุฒิเสลา ครูผู้ฝึกสอนดูแล