การประชุมข้าราชการครู และบันทึกข้อตกลง วPA

โรงเรียนอำนาจเจริญ จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานในสถานศึกษา และจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กับผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมศรีอำนาจเจริญ