กิจกรรม "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน"

ปีการศึกษา2561

ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 2561

สรุปผลงานนักเรียน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

ประจำปีการศึกษา2561

ระดับชาติ