การประชุมข้าราชการครูและจัดพิธีบันทึกข้อตกลง MOU ปี2564

โรงเรียนอำนาจเจริญ จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานในสถานศึกษา และจัดพิธีบันทึกข้อตกลง MOU ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กับผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมศรีอำนาจเจริญ