อบรมเชิงปฏิบัติการ วPA

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอำนาจเจริญ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนา (Performance Agreement : PA) โดยมีนายทวี ชัยปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ เป็นประธานในการอบรมพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ คือ นางสายบัว พิมพ์มหา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3