โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

การประชุมข้าราชการครู และบันทึกข้อตกลง วPA

พิธีบันทึกข้อตกลง MOU ปี2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ วPA

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายทวี ชัยปัญญา รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ


พิธีลงนาม MOU ธนาคารดิจิทัล GSB

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ธนาคารออมสินสาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล GSB Digital School Bank ระหว่างธนาคารออมสิน และโรงเรียนอำนาจเจริญ โดยได้รับเกียรติจากคุณธัญภา อิงคสมภพ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตยโสธร ณ หอประชุมศรีอำนาจเจริญ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ฯ ร้อยเอ็ดมาแนะแนวให้ความรู้

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมศรีอำนาจเจริญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดมาแนะแนวความรู้เกี่ยวกับดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้านอีสาน